Virgilio Perez, Ramböll

Ramböll

Author Of 1 Presentation

Vägupprustning i världsarvet Gammelstads Kyrkstad - problem och möjligheter Robusta och tillförlitliga vägar och järnvägar

8.1.4 - Vägtekniska utmaningar

Room
SF, Pluto (50)
Date
Wed, 08.01.2020
Time
13:15 - 14:45
Presentation Topic
Robusta och tillförlitliga vägar och järnvägar

Presenter Of 1 Presentation

Vägupprustning i världsarvet Gammelstads Kyrkstad - problem och möjligheter Robusta och tillförlitliga vägar och järnvägar

8.1.4 - Vägtekniska utmaningar

Room
SF, Pluto (50)
Date
Wed, 08.01.2020
Time
13:15 - 14:45
Presentation Topic
Robusta och tillförlitliga vägar och järnvägar

Moderator Of 1 Session

SF, Pluto (50) Samhällsplanering, governance och omställning
Date
Wed, 08.01.2020
Time
13:15 - 14:45
Room
SF, Pluto (50)