Magnus Wahlborg, Trafikverket

Trafikverket Planning

Author Of 1 Presentation

Järnväg och digitalisering del 1 Digitalisering

10.1.4 - Shift2Rail Realtime Yard&Network management – förbättrad interaktion mellan bangård och järnvägsnät

Room
K&K, Duetten (50)
Date
Wed, 08.01.2020
Time
13:15 - 14:45
Presentation Topic
Digitalisering

Abstract

Bakgrund

Shift2Rail Realtime Yard&Network management – förbättrad interaktion mellan bangård och järnvägsnät

Magnus Wahlborg, Trafikverket

Bakgrund

I EU forskningsprogrammet Shift2Rail håller Trafikverket och Tyska järnvägen DB samman ämnesområdet Realtime Yard management och Realtime Network management. Ämnesområdet består av ett flertal projekt med deltagande från flera länder och som löper under perioden 2016 – 2022. De två projekt som kommit längst är ARCC (2016 09 – 2019 12) och FR8Hub (2017 09 – 2020 08).

Projekten syftar till att utveckla interaktion mellan bangård och järnvägsnät. Det gäller både planering och i realtid. I ARCC definierades rollerna: Infrastrukturhållare (järnvägsnätet), ansvarig för planering och styrning av bangården (Yard manager) och järnvägsföretag gods som trafikerar bangården. I ARCC är huvudfokus Hallsberg bangård. I FR8Hub är huvudfokus Hallsberg – Malmö, samt att studera kapacitet och processer även i Malmö. Idag upprätthåller Green Cargo en Yardmanager roll för både Hallsberg och Malmö bangård. Yardmanager definieras i projekten ovan som den operatör som sitter i tornet och hanterar rangeringen. Trafikalt så möts Yard manager och network manager på infarts- och utfartsbangård.

Metod

Metod

Att sammanföra Problemägare infrastruktur, järnvägsföretag, järnvägsindustri och akademia för att få samsyn och kunskap om problem. Att forska fram kunskap och metoder för att förbättra processer och beslutsstöd för planering och styrning av järnvägstrafik. Att förbättra interaktion mellan bangård och järnvägsnät.

Resultat och slutsats

Resultat

Kunskap om kapacitet och brister för Hallsberg och Malmö bangård, samt hur interaktionen kan förbättras. Beslutsstöd specificeras utifrån bangårdarna Hallsberg och Malmö. Demonstratorer tas fram för att se hur processer och beslutsstöd kan utvecklas och förbättras.

Dissemination i Sverige sker genom att ta upp frågan på KAJT seminarier, se KAJT hemsida [1].

Seminarier och workshops sker med branschens aktörer och på Europeisk nivå, samt att samverka med TTT järnvägens branschsamverkan för ökad punktlighet. Rapporter som visar kunskapsläget och framtagna demonstratorer är [2] – [5].

Slutsatser och hemtagning av resultat

En integrerad styrning av bangårdar och järnvägsnät kan möjliggöra för infrastrukturhållaren att bättre styra kapacitet och punktlighet för hela järnvägsnätet. Diskussion och utvärdering av forskningsresultaten pågår hos Trafikverket, Green Cargo och järnvägsbranschen genom TTT. Diskussion och utvärdering har påverkan på fortsatt foi för åren 2020 – 2022.

Referenser:

[1] www.kajt.org

[2] Lucke, H-J, et.al. (2017). D2.1 - Description of automation/optimisation requirements and capabilities of decision making process in Marshalling yards and Terminals. Report from Shift2Rail-project ARCC – Automatic Rail Cargo Consortium.

[3] Automated Rail Cargo Consortium (2018). D 2.2 - Description of business processes of a network management system and the interactions/interfaces with a Real-time Yard Management System.

[4] Wahlborg, M. m.fl. (2018) “State-of-the-art and specification of innovations, demonstrations and simulations”, Deliverable 3.1 Shift2Rail/Fr8Hub.

[5] Peterson, A. m.fl. (2019) “Deliverable 3.2 Demonstration of FR8HUB Network Management Concept. Report from Shift2Rail-project ARCC – Automatic Rail Cargo Consortium. (2019).

Collapse

Presenter Of 1 Presentation

Järnväg och digitalisering del 1 Digitalisering

10.1.4 - Shift2Rail Realtime Yard&Network management – förbättrad interaktion mellan bangård och järnvägsnät

Room
K&K, Duetten (50)
Date
Wed, 08.01.2020
Time
13:15 - 14:45
Presentation Topic
Digitalisering

Abstract

Bakgrund

Shift2Rail Realtime Yard&Network management – förbättrad interaktion mellan bangård och järnvägsnät

Magnus Wahlborg, Trafikverket

Bakgrund

I EU forskningsprogrammet Shift2Rail håller Trafikverket och Tyska järnvägen DB samman ämnesområdet Realtime Yard management och Realtime Network management. Ämnesområdet består av ett flertal projekt med deltagande från flera länder och som löper under perioden 2016 – 2022. De två projekt som kommit längst är ARCC (2016 09 – 2019 12) och FR8Hub (2017 09 – 2020 08).

Projekten syftar till att utveckla interaktion mellan bangård och järnvägsnät. Det gäller både planering och i realtid. I ARCC definierades rollerna: Infrastrukturhållare (järnvägsnätet), ansvarig för planering och styrning av bangården (Yard manager) och järnvägsföretag gods som trafikerar bangården. I ARCC är huvudfokus Hallsberg bangård. I FR8Hub är huvudfokus Hallsberg – Malmö, samt att studera kapacitet och processer även i Malmö. Idag upprätthåller Green Cargo en Yardmanager roll för både Hallsberg och Malmö bangård. Yardmanager definieras i projekten ovan som den operatör som sitter i tornet och hanterar rangeringen. Trafikalt så möts Yard manager och network manager på infarts- och utfartsbangård.

Metod

Metod

Att sammanföra Problemägare infrastruktur, järnvägsföretag, järnvägsindustri och akademia för att få samsyn och kunskap om problem. Att forska fram kunskap och metoder för att förbättra processer och beslutsstöd för planering och styrning av järnvägstrafik. Att förbättra interaktion mellan bangård och järnvägsnät.

Resultat och slutsats

Resultat

Kunskap om kapacitet och brister för Hallsberg och Malmö bangård, samt hur interaktionen kan förbättras. Beslutsstöd specificeras utifrån bangårdarna Hallsberg och Malmö. Demonstratorer tas fram för att se hur processer och beslutsstöd kan utvecklas och förbättras.

Dissemination i Sverige sker genom att ta upp frågan på KAJT seminarier, se KAJT hemsida [1].

Seminarier och workshops sker med branschens aktörer och på Europeisk nivå, samt att samverka med TTT järnvägens branschsamverkan för ökad punktlighet. Rapporter som visar kunskapsläget och framtagna demonstratorer är [2] – [5].

Slutsatser och hemtagning av resultat

En integrerad styrning av bangårdar och järnvägsnät kan möjliggöra för infrastrukturhållaren att bättre styra kapacitet och punktlighet för hela järnvägsnätet. Diskussion och utvärdering av forskningsresultaten pågår hos Trafikverket, Green Cargo och järnvägsbranschen genom TTT. Diskussion och utvärdering har påverkan på fortsatt foi för åren 2020 – 2022.

Referenser:

[1] www.kajt.org

[2] Lucke, H-J, et.al. (2017). D2.1 - Description of automation/optimisation requirements and capabilities of decision making process in Marshalling yards and Terminals. Report from Shift2Rail-project ARCC – Automatic Rail Cargo Consortium.

[3] Automated Rail Cargo Consortium (2018). D 2.2 - Description of business processes of a network management system and the interactions/interfaces with a Real-time Yard Management System.

[4] Wahlborg, M. m.fl. (2018) “State-of-the-art and specification of innovations, demonstrations and simulations”, Deliverable 3.1 Shift2Rail/Fr8Hub.

[5] Peterson, A. m.fl. (2019) “Deliverable 3.2 Demonstration of FR8HUB Network Management Concept. Report from Shift2Rail-project ARCC – Automatic Rail Cargo Consortium. (2019).

Collapse

Moderator Of 1 Session

K&K, Duetten (50) Gods och logistik
Date
Wed, 08.01.2020
Time
15:30 - 17:00
Room
K&K, Duetten (50)