Claes Tingvall, AFRY

AFRY Infrastructure

Author Of 1 Presentation

3e Ministerkonferensen del 1 - Expertgruppens rekommendationer för att nå mål 2030 Trafiksäkerhet 

5.4.1 - De 9 rekommendationerna.

Room
K&K, Operan (150)
Date
Wed, 08.01.2020
Time
13:15 - 14:45
Presentation Topic
Trafiksäkerhet 

Abstract

Bakgrund

Inför den tredje ministerkonferensen kring trafiksäkerhet, som hålls i Sverige i februari 2020, tillsattes en internationell expertgrupp vars uppgift var att ta fram dels förslag till nytt världsmål för antalet omkomna 2030 (mål 3.6 inom Agenda 2030), komma med rekommendationer som kan komplettera de nuvarande rekommendationerna inom "Decade of Action”.

Metod

Expertgruppen har genom koncensus tagit fram 9 rekommendationer som kopplar ihop redskap och mål i Agenda 2030 med trafiksäkerhet

Resultat och slutsats

De 9 rekommendationerna täcker en mycket stor del av vägtransportsystemets hållbarhet, där trafiksäkerhet blir en integrerad del av offentliga och privata aktörers hela verksamhet och värdekedjor.

Collapse

Presenter Of 1 Presentation

3e Ministerkonferensen del 1 - Expertgruppens rekommendationer för att nå mål 2030 Trafiksäkerhet 

5.4.1 - De 9 rekommendationerna.

Room
K&K, Operan (150)
Date
Wed, 08.01.2020
Time
13:15 - 14:45
Presentation Topic
Trafiksäkerhet 

Abstract

Bakgrund

Inför den tredje ministerkonferensen kring trafiksäkerhet, som hålls i Sverige i februari 2020, tillsattes en internationell expertgrupp vars uppgift var att ta fram dels förslag till nytt världsmål för antalet omkomna 2030 (mål 3.6 inom Agenda 2030), komma med rekommendationer som kan komplettera de nuvarande rekommendationerna inom "Decade of Action”.

Metod

Expertgruppen har genom koncensus tagit fram 9 rekommendationer som kopplar ihop redskap och mål i Agenda 2030 med trafiksäkerhet

Resultat och slutsats

De 9 rekommendationerna täcker en mycket stor del av vägtransportsystemets hållbarhet, där trafiksäkerhet blir en integrerad del av offentliga och privata aktörers hela verksamhet och värdekedjor.

Collapse

Moderator Of 1 Session

K&K, Operan (150) Trafiksäkerhet
Date
Wed, 08.01.2020
Time
13:15 - 14:45
Room
K&K, Operan (150)