Billy Josefsson, LFV

LFV FoI

Author Of 2 Presentations

Flygsäkerhet och ny teknik Luftfarten och samhället

9.3.3 - Beyond Visual Line of Sight (BVLOS) Drone operations: evolving a risk assessment method for a regulatory agency

Room
K&K, Solot (50)
Date
Thu, 09.01.2020
Time
11:00 - 12:30
Presentation Topic
Luftfarten och samhället

Abstract

Bakgrund

Drönare (UAV) har potential att gynna samhället på innovativa sätt. För att förverkliga dessa potentiella UAV-plattformar måste du kunna arbeta på olika sätt för att optimera detta. Ett exempel är att begränsa UAV-operationer också inom visuell siktlinje (VLOS). Beyond Visual Line of Sight (BVLOS) är ett grundläggande annorlunda operativt koncept, men ett nödvändigt steg.

För att driva ett obemannat flygplan större än 7KG kräver godkännande från Transortstyrelsen för tillstånd att fungera. Av flera kategorier omfattar kategori 4 & 5 BVLOS. Godkännandeprocessen i Sverige innebär att en ansökan lämnas in till Transportstyrelsen.

Transportstyrelsens godkännande av en ansökan omfattar en riskbedömning som skiljer sig från UAV-operatörens riskbedömningar (ingår i ansökan). Byrån måste ta hänsyn till farorna för ett brett utbud av intressenter och berörda parter. Ur deras perspektiv introducerar nya verksamhetskoncept potentialen i ett nytt risklandskap, nya interaktioner nya intressenter samt okända faror från drift av okända plattformar med i stort sett okända tekniska kapaciteter i en utökad operativ miljö.

Riskbedömningar inom luftfarten informeras av erfarenhet, vanligtvis genom händelserapportering. När det gäller UAV: ​​er finns det en liten mängd sådana data att dra på.

Ett forskningsprojekt fick i uppdrag att undersöka hur riskbedömning för godkännande av kategori 5C BVLOS-verksamheter kan genomföras av Transportstyrelsen som möjliggjorde godkännanden i ett tidigt skede.Workshops genomfördes där UAV-operatörer och TS-personal undersökte de planerade driftsegenskaperna för 5C BVLOS UAV-operationer i tre användningsfall (Skogsbruk, kraftlinjeinspektioner och saknad person SAR) som framkallade både byråns och operatörernas krav för godkännande av sådana UAV-operationer av utforska driftskoncepten för var och en av dem genom att operera dem i detalj. Antalet användningsfall ökade till fyra med införandet av Urban UAV-operationer.

En kandidatprocess för riskbedömning, som bygger på en litteraturöversikt och förståelsen för byråernas krav, testades i två workshops.

Metod

Den använda metoden var baserad på en systemmetod baserad på metoder som finns i Resilience engineering för att syntetisera verkstadsdata som framkallade expertkunskap från både Trafikverket och UAV-operatörer. En serie workshops närmade sig bedömningen av risker i UAV-verksamhet genom att bygga en förståelse för de aktuella processerna ur byråns och UAV-operatörernas perspektiv för att härleda behovet av alla framtida riskbedömningsmetoder. Detta gav grunden för att utveckla en skräddarsydd metod för riskbedömning för byråns användning, inklusive en återkopplingsslinga för att bibehålla relevans och feedbackupplevelse. Processen fann att själva godkännandeprocessen behövde förstås och en lösning hittades. Inklusive UAV-operatörer själva i aktiviteterna, hur de förutspådde operationer och bedömningen av faror för 5C UAV-operationer gav ett perspektiv på deras behov.

Resultat och slutsats

Metoden utvecklades till en godkännande och riskbedömningsprocess märkt TSARA - Transportstyrelsen riskbedömning och godkännandeprocess som en första inträde i kategori 5C BVLOS godkännanden som är kvalitativa till sin karaktär. Avsaknaden av risk- eller händelsesdata, slutsatsen, utesluter en kvantitativ riskbedömning inom en snar framtid. Rekommendationer för vidare forskning inkluderade ett antal fokusområden, särskilt kring användningen av UAV: ​​er i miljöer i städerna.

Presentationen visar hur forskningen genomfördes och vad som hittades, särskilt fördelarna med att samarbeta för att bättre förstå innovativa driftskoncept.

Collapse
Digitalisering och centralstyrning Digitalisering

10.9.2 - The resilient performance of digitised ATM work systems: the case of Remote towers and Remote Tower Centres

Room
SF, Pelarsalen (120)
Date
Thu, 09.01.2020
Time
14:00 - 15:30
Presentation Topic
Digitalisering

Abstract

Bakgrund

The operation of airport air traffic services from a remote location is an exemplar of innovative digitisation in aviation. No longer a novel concept, implementations have taken place in Sweden and elsewhere.

Of the modes of operation, Multiple remote tower ATS in a Remote Tower Centre (RTC) is of interest for co-locating several remote towers in a remote tower centre, such as Sundsvall in Sweden, introduces a different business model that holds potential for gains in cost efficiency and sustainability of airport operations.

Research has been instigated in support of the implementation of the multiple Remote Tower Operations. Few have explored non-nominal situations (Kearney & LI, 2014). One project developed a method to assess the resilience performance using MRTWRs (SESAR, 2015). This method adopts a systems approach to defining and deriving a model of the work system, using this to elicit from SMEs (in a workshop) the nature of the variability, challenges and adaptations that are experienced in current operations (work as done/imagined) and the strategies used to sustain operations. This provides a baseline for then eliciting how an envisaged design for an operational work system can sustain operational performance.

Metod

The resilient performance of a hypothesised Remote Tower Centre where five airfields are controlled remotely was the focus of the research undertaken by LU and LiU for LFV Assumptions were made about the organisation of the RTC

Knowledge elicited from the workshop was analysed three methods to examine resilient performance of adaptive socio-technical systems. This gave insight into the potential strategies that could be used to tactically manage the RTC operation in the presence of uncertain conditions and variables exploiting both human and machine capabilities. Principally, the flexibility to reconfigure and adapt the operational positions so that capacity of the system better matched the variability There are coordination costs associated with such adaptations.

Resultat och slutsats

It was concluded that potential existed for a RTWR centre (RTC) to have greater resilient performance than an equivalent number of single tower or remote tower operations. . A fundamental capability is the ability to configure and reconfigure the working positions flexibly so that various combinations of the five remote towers across three working positions. Thus, a scale effect scale of co-locating the provision ATS of five airfields.RTCs introduce a new social organisation that emerges. Importantly, it introduces assumes a supervisory function that s required to tactically manage the Remote Tower Centre. Thus, the work system becomes a managed system.

In resilient performance terms, the capacity to adapt the work system to sustain performance in an RTC work system is different. The strategies also gave insight into new design requirements to support this modus operandi.

Further research is under way into the strategies that elicited exploring these in more detail so that their contribution to resilient performance and effective operation can be understood. The results will better inform the functional design of the work system for RTC work systems.

The presentation will discuss both the method used and the implications of digitised work systems for resilient performance

Collapse

Moderator Of 1 Session

SF, Månen (50) Miljöanpassade transporter, fordon och drivmedel
Date
Wed, 08.01.2020
Time
13:15 - 14:45
Room
SF, Månen (50)