Elisabeth Rosenquist, City of Stockholm

City of Stockholm

Author Of 1 Presentation

Aktiv rörelse i staden Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

4.2.1 - Attraktiv stad med rekreativa stråk

Room
K&K, Kulturen (120)
Date
Thu, 09.01.2020
Time
09:00 - 10:30
Presentation Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Abstract

Bakgrund

ATTRAKTIV STAD MED REKREATIVA STRÅK

Stadsrums gestaltning spelar stor roll för mobilitet, attraktivitet, hållbarhet och upplevelse. En mångfald av gröna rum med grönska i gaturum, på torg och kajer, stadsparker, rekreationsstråk och grannskapsparker innebär en attraktiv stad som erbjuder olika miljöer för alla och under varje del av året.

Vi presenterar goda exempel från Grönare Stockholm för en levande stad med mer människor i rörelse, ökad trygghet och ett inkluderande stadsrum.

Elisabeth Rosenquist

Fariba Daryani

Collapse

Presenter Of 1 Presentation

Aktiv rörelse i staden Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

4.2.1 - Attraktiv stad med rekreativa stråk

Room
K&K, Kulturen (120)
Date
Thu, 09.01.2020
Time
09:00 - 10:30
Presentation Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Abstract

Bakgrund

ATTRAKTIV STAD MED REKREATIVA STRÅK

Stadsrums gestaltning spelar stor roll för mobilitet, attraktivitet, hållbarhet och upplevelse. En mångfald av gröna rum med grönska i gaturum, på torg och kajer, stadsparker, rekreationsstråk och grannskapsparker innebär en attraktiv stad som erbjuder olika miljöer för alla och under varje del av året.

Vi presenterar goda exempel från Grönare Stockholm för en levande stad med mer människor i rörelse, ökad trygghet och ett inkluderande stadsrum.

Elisabeth Rosenquist

Fariba Daryani

Collapse