Mikael Razola, Wallenius Marine

Wallenius Marine Ship design, innovation and newbuilding

Author Of 1 Presentation

Energieffektiva farkoster på vattnet och i luften Miljöanpassade transporter, fordon och drivmedel 

6.1.3 - Wallenius bygger vinddrivna biltransportfartyg 

Room
SF, Tellus (65)
Date
Wed, 08.01.2020
Time
15:30 - 17:00
Presentation Topic
Miljöanpassade transporter, fordon och drivmedel 

Abstract

Bakgrund

Walleniusrederierna har sedan länge en vision om helt emissionsfri sjöfart och redan 2005 presenterades det emissionsfria fartygskonceptet ORCELLE, som sedan dess varit en ledstjärna i arbetet för att nå denna vision. Under 2017 intensifierades det arbetet, vilket resulterade i en konceptuell design av ett vinddrivet biltransportfartyg, där vingsegel utnyttjas för att kraftigt reducera eller helt eliminera behovet av fossila framdrivningsmedel. Fartygkonceptet bedöms ha tillräcklig teknisk och ekonomisk bärkraft för att inte bara vara intressant ur ett hållbarhetsperspektiv utan även ur ett kommersiellt perspektiv.

Detta projekt ämnar bana väg för ett paradigmskifte inom maritima transporter genom att visa på ett realiserbart transportkoncept där det inte är nödvändigt att vänta till år 2050 för att nå IMO’s mål om 50 procent reduktion av växthusgaser, utan att detta och mer därtill är möjligt redan i närtid. Genom att skapa en projektgrupp bestående av ett av världens mest offensiva rederier mot en hållbar maritim framtid, tillsammans med Sveriges tre största maritima institutioner är målsättningen att redan i närtid utveckla tekniken som krävs för detta. Det innebär utveckling av det vinddrivna fartygskonceptet till en design som är teknisk och ekonomiskt realiserbar och därmed möjliggöra varvsproduktion av fartyget inom 3-5 år.

Mer information finns bland annat på:

https://www.sjofartstidningen.se/wallenius-marine-utvecklar-segelfartyg/

https://www.walleniusmarine.com/blog/ship-design-newbulding/why-does-the-government-invest-in-sailing-vessels/

https://www.walleniusmarine.com/blog/ship-design-newbulding/three-quick-questions-to-carl-johan-soder-design-manager-wallenius-marine/

Metod

Se kort beskrivning under rubrik Bakgrund.

Resultat och slutsats

Se kort beskrivning under rubrik Bakgrund.

Collapse