Frances Sprei, Chalmers

Chalmers Space, Earth and Environment

Author Of 1 Presentation

Hur snabbt kommer elbilarna? Miljöanpassade transporter, fordon och drivmedel 

6.10.2 - Hur mycket körs laddhybrider på el egentligen?

Room
K&K, Crusellhallen
Date
Thu, 09.01.2020
Time
14:00 - 15:30
Presentation Topic
Miljöanpassade transporter, fordon och drivmedel 

Abstract

Bakgrund

Laddhybrider erbjuder möjligheten att elektrifiera en del av bilkörandet utan att användaren behöver vara orolig för en begränsad räckvidd som i fallet med rena elbiar. I Sverige har laddhybrider dominerat försäljningen av elektrifierade bilar. I juli 2019 bestod 66% av de laddbara bilarna i Sverige av laddhybrider. Det finns dock en risk att laddhybrider inte laddas och därmed körs enbart på fossila bränslen. Att kunna förstå hur dessa bilar används och vad som påverkar andelen elektrifierade kilometer är väldigt viktigt för att kunna avgöra deras miljönytta.

Metod

Analysen bygger på två dataset av verklig körning av laddhybrider. Det första består av 71 hushåll i Kalifornien där vi har tillgång till GPS data från alla bilar i hushållet, dvs både laddhybrider, rena elbilar och konventionella bilar. För dessa hushåll så tittar vi på vilka faktorer som påverkar antalet och andelen km som är körda på el genom deskriptiv statistik och regressionsanalys. I det andra fallet studerar vi körda dagsträckor på el och bensin från ca 2000 Chevrolet Volt bilar i USA. För dessa tittar vi på: a) vilken effekt väder, främst genom utomhustemperatur, har på andel km körda på el; b) på laddningsfrekvens, t ex hur stor del av användarna laddar mer än en gång per dygn. Genom att kolla på olika dataset kan vi få en mer tillförlitlig bild av hur laddhybrider används och deras miljöpåverkan under användarfasen.

Resultat och slutsats

Regressionsanalysen av hushållen visar att räckvidden på laddhybriden är den viktigaste faktorn för både antalet körda kilometer på el och andelen av elektrifierade kilometrar av hushållets totala körsträcka. Laddningsfrekvensen och bränsleförbrukningen av den konventionella bilen påverkar också. Vi ser en viss påverkan om man har många resor med båda bilarna samtidigt.

För Chevy Volt bilarna ser vi att vi får störst andel körda kilometer på el när temperaturen är 20 grader. Avvikelserna från detta maximum är icke-linjära och minskar kraftigast när temperaturen understiger 0 grader. När det gäller laddning finner vi att mellan 5-10 % av användarna laddar mer än en gång per dygn.

Slutsatser

Räckvidden av en laddhybrid är viktig för dess miljöpåverkan. Med en räckvidd på minst 50 km så kan en laddhybrid elektrifiera en liknande andel km av ett hushåll som en ren elbil med kortare räckvidd (~120 km), dvs ca 45% av hushållens körda mil. Vi finner också att de studerade laddhybriderna laddas regelbundet. Detta innebär att laddhybrider har potentialen att spela en viktig roll för att minska utsläppen av koldioxid i transportsektorn.

Collapse

Presenter Of 1 Presentation

Hur snabbt kommer elbilarna? Miljöanpassade transporter, fordon och drivmedel 

6.10.2 - Hur mycket körs laddhybrider på el egentligen?

Room
K&K, Crusellhallen
Date
Thu, 09.01.2020
Time
14:00 - 15:30
Presentation Topic
Miljöanpassade transporter, fordon och drivmedel 

Abstract

Bakgrund

Laddhybrider erbjuder möjligheten att elektrifiera en del av bilkörandet utan att användaren behöver vara orolig för en begränsad räckvidd som i fallet med rena elbiar. I Sverige har laddhybrider dominerat försäljningen av elektrifierade bilar. I juli 2019 bestod 66% av de laddbara bilarna i Sverige av laddhybrider. Det finns dock en risk att laddhybrider inte laddas och därmed körs enbart på fossila bränslen. Att kunna förstå hur dessa bilar används och vad som påverkar andelen elektrifierade kilometer är väldigt viktigt för att kunna avgöra deras miljönytta.

Metod

Analysen bygger på två dataset av verklig körning av laddhybrider. Det första består av 71 hushåll i Kalifornien där vi har tillgång till GPS data från alla bilar i hushållet, dvs både laddhybrider, rena elbilar och konventionella bilar. För dessa hushåll så tittar vi på vilka faktorer som påverkar antalet och andelen km som är körda på el genom deskriptiv statistik och regressionsanalys. I det andra fallet studerar vi körda dagsträckor på el och bensin från ca 2000 Chevrolet Volt bilar i USA. För dessa tittar vi på: a) vilken effekt väder, främst genom utomhustemperatur, har på andel km körda på el; b) på laddningsfrekvens, t ex hur stor del av användarna laddar mer än en gång per dygn. Genom att kolla på olika dataset kan vi få en mer tillförlitlig bild av hur laddhybrider används och deras miljöpåverkan under användarfasen.

Resultat och slutsats

Regressionsanalysen av hushållen visar att räckvidden på laddhybriden är den viktigaste faktorn för både antalet körda kilometer på el och andelen av elektrifierade kilometrar av hushållets totala körsträcka. Laddningsfrekvensen och bränsleförbrukningen av den konventionella bilen påverkar också. Vi ser en viss påverkan om man har många resor med båda bilarna samtidigt.

För Chevy Volt bilarna ser vi att vi får störst andel körda kilometer på el när temperaturen är 20 grader. Avvikelserna från detta maximum är icke-linjära och minskar kraftigast när temperaturen understiger 0 grader. När det gäller laddning finner vi att mellan 5-10 % av användarna laddar mer än en gång per dygn.

Slutsatser

Räckvidden av en laddhybrid är viktig för dess miljöpåverkan. Med en räckvidd på minst 50 km så kan en laddhybrid elektrifiera en liknande andel km av ett hushåll som en ren elbil med kortare räckvidd (~120 km), dvs ca 45% av hushållens körda mil. Vi finner också att de studerade laddhybriderna laddas regelbundet. Detta innebär att laddhybrider har potentialen att spela en viktig roll för att minska utsläppen av koldioxid i transportsektorn.

Collapse

Moderator Of 1 Session

K&K, Kulturen (120) Cykling och gångtrafik
Date
Thu, 09.01.2020
Time
11:00 - 12:30
Room
K&K, Kulturen (120)