K&K - Linköping Konsert & Kongress
SF - Scandic Frimurarehotellet

Displaying One Session

Entrén montrar Myndighetsmontern
Date
Wed, 08.01.2020
Time
14:45 - 15:30
Room
Entrén montrar
Session Description
Kom och samtala om ett hållbart transportsystem med generaldirektörerna Lena Erixon, Trafikverket, Ann Persson Grivas, LFV, Katarina Norén, Sjöfartsverket, Jonas Bjelfvenstam, Transportstyrelsen, Mattias Viklund, Trafikanalys, Robert Andrén, Energimyndigheten och Tomas Svensson, VTI.
Myndighetsmontern: Mingla med generaldirektörerna

Myndighetsmontern: Mingla med generaldirektörerna

Room
Entrén montrar
Date
Wed, 08.01.2020
Time
14:45 - 15:30