K&K - Linköping Konsert & Kongress
SF - Scandic Frimurarehotellet

Displaying One Session

K&K, Musikalen (250) Workshop
Date
Wed, 08.01.2020
Time
17:15 - 18:30
Room
K&K, Musikalen (250)
Moderators
Session Description
Vill du utveckla färdiga lösningar för produkter, teknikbaserade tjänster eller metoder som har stark potential för den svenska, franska och/eller internationella marknaden inom mobilitetssektorn? Vinnova har öppnat en ansökningsomgång för gemensamma innovationsprojekt med Frankrike, med fokus på att utveckla innovativa produkter och applikationer inom smart mobilitet. https://www.vinnova.se/e/fransk-svenskt-utlysning-inom-smart-2019-02466/2019-02471/. På workshopen informerar Vinnova, RISE och Business France om utlysningen samt om den franska mobilitetsbranschen. Du får hjälp att hitta en samarbetspart i Frankrike. Kontakt: Maria Schnurr maria.schnurr@ri.se
Fransk-svensk samverkan inom smart mobilitet (Vinnova): Infomöte & matchmaking Workshop

Fransk-svensk samverkan inom smart mobilitet (Vinnova): Infomöte & matchmaking

Room
K&K, Musikalen (250)
Date
Wed, 08.01.2020
Time
17:15 - 18:30
Presentation Topic
Workshop