K&K - Linköping Konsert & Kongress
SF - Scandic Frimurarehotellet

Displaying One Session

K&K, Spegelsalen (150) Workshop
Date
Wed, 08.01.2020
Time
17:15 - 18:30
Room
K&K, Spegelsalen (150)
Session Description
Information: Välkomna till Träffpunkt Cykelcentrum! Här kan du träffa doktorander och mer seniora forskare, representanter från Sveriges Riksdag, Svenska Cykelstäder, Linköpings kommun m.fl. Under första timmen ges möjlighet att i ”speed-dating-format” höra korta presentationer om doktorandprojekt och andra pågående eller kommande forskningsprojekt och initiativ. Allt med någon form av koppling till cykling förstås! Ni har också möjlighet att träffa Cykelcentrums föreståndare och diskutera några aktuella frågor inom cykelforskningen. Avslutningsvis erbjuds tillfälle att mingla lite mera fritt och njuta av dryck och snacks. Kom och låt dig inspireras till idéer, hitta nya samarbetspartners och träffa nya och gamla cykelvänner!
Träffpunkt Cykelcentrum Workshop

Träffpunkt Cykelcentrum

Room
K&K, Spegelsalen (150)
Date
Wed, 08.01.2020
Time
17:15 - 18:30
Presentation Topic
Workshop