K&K - Linköping Konsert & Kongress
SF - Scandic Frimurarehotellet

Displaying One Session

K&K, Operan (150) Trafiksäkerhet
Date
Wed, 08.01.2020
Time
15:30 - 17:00
Room
K&K, Operan (150)
Session Description
Paneldiskussion med inbjudna aktörerna: Daniel Helldén Stockholm stad, Johan Segersteen IKEA, Henrik Gustafsson Scania, Kar Orton Keolis och Emelie Westholm Folksam.
3e Ministerkonferensen del 2 - Aktörers tillämpningar Trafiksäkerhet 

5.5.1 - Presentationer och rundabordssamtal med några utvalda aktörer

Room
K&K, Operan (150)
Date
Wed, 08.01.2020
Time
15:30 - 17:00
Presentation Topic
Trafiksäkerhet 

Abstract

Bakgrund

De 9 rekommendationerna som tagits fram av den internationella expertgruppen inför ministerkonferensen om trafiksäkerhet i februari 2020 riktar sig till ett antal aktörer förutom länder. I första hand är det städer, multinationella företag och organisationer som rekommenderas att genomföra ett antal handlingar som påverkar såväl trafiksäkerhet som andra hållbarhetsmål inom Agenda 2030. De handlingar som nämns är ex vis multinationella företag ska göra hela sina värdekedjor hållbara vad avser logistik och transporter men även deras innehav eller användning av fordon. De rekommenderas också att inkludera trafiksäkerhet i sin hållbarhetsredovisning. Städer ska använda offentlig upphandling för att upphandla tjänster och varor som är hållbara.

Metod

Varje aktör presenterar kort sina värdekedjor och hur de kan vara relevanta för trafiksäkerhet, och var man just nu kan koncentrera sig. Det kan gälla allt från underleverantörer, logistikkedjor (även globala), produkter och tjänster och hur kunder och medborgare påverkas och hur miljöer påverkas. Upphandling och hållbarhetsredovisning tas också upp som avgörande verktyg.

Moderatorn leder utfrågning och diskussion med aktörerna.

Resultat och slutsats

Det väsentliga resultatet är insikten om hur nya verktyg och synsätt i Agenda 2030 på ett avgörande och grundläggande sätt påverkar ett stort antal aktörer ur olika delar av vårt samhälle. Och att detta kan komma att påverka framtidens trafiksäkerhet på nya sätt. Ett ytterligare resultat är insikten om att såväl politik som myndighetsarbete kommer att förändras i och med en ny agenda.

Collapse
3e Ministerkonferensen del 2 - Aktörers tillämpningar Trafiksäkerhet 

5.5.2 - Globala konferensen 19-20 februari – kort presentation av programmet

Speakers
Authors
Room
K&K, Operan (150)
Date
Wed, 08.01.2020
Time
15:30 - 17:00
Presentation Topic
Trafiksäkerhet 

Abstract

Bakgrund

Ett viktigt mål med den tredje ministerkonferensen är att få såväl den politiska nivån som multinationella aktörer att både redovisa och diskutera hur trafiksäkerhet kan bli en del globala 2030 agendan.

Metod

Genom att bygga upp programmet för konferensen med Agenda 2030 och dess verktyg och mål som grund kan trafiksäkerhet lyftas till en ny nivå avseende aktörers engagemang och bidrag till färre omkomna globalt

Resultat och slutsats

Program, mål och förslag till deklaration där idéen om integrering av trafiksäkerhet i Agenda 2030 varit grundläggande, presenteras.

Collapse