K&K - Linköping Konsert & Kongress
SF - Scandic Frimurarehotellet

Displaying One Session

K&K, Operan (150) Workshop
Date
Wed, 08.01.2020
Time
17:15 - 18:30
Room
K&K, Operan (150)
Session Description
I februari 2020 står Sverige värd för ”3rd Ministerial Conference on Road Safety – Achieving Global Goals”. Konferensen förväntas bl.a. rekommendera att utveckling och tillämpning av existerande och framtida teknologi uppmuntras, och bidrar till trafiksäkerhetsförbättringar. Hur kan vi på bästa sätt ta vara på förändringar och den utveckling som pågår fram till 2030? Frågan belyses i denna workshop där inbjudna panelister i samtalsform inleder med en överblick över teknologitrender vi ser idag, och hur trafiksäkerhetsaspekter kommer in i framtida mobilitet. Kom och var med i diskussionen om hur samverkan fortsatt kan vara en katalysator och hur innovation kan bidra till att göra det framtida mobilitetssamhället trafiksäkert!
Säkra säkerhet i framtidens mobilitet – Interaktiv workshop framåtblick, trender och teknik Workshop

Vad är på gång, vad händer fram till 2030?

Room
K&K, Operan (150)
Date
Wed, 08.01.2020
Time
17:15 - 18:30
Presentation Topic
Workshop
Säkra säkerhet i framtidens mobilitet – Interaktiv workshop framåtblick, trender och teknik Workshop

Vad behöver vi veta mer om, vad behöver vi utforska?

Room
K&K, Operan (150)
Date
Wed, 08.01.2020
Time
17:15 - 18:30
Presentation Topic
Workshop
Säkra säkerhet i framtidens mobilitet – Interaktiv workshop framåtblick, trender och teknik Workshop

Samverkan, forskning, innovation som möjliggörare

Room
K&K, Operan (150)
Date
Wed, 08.01.2020
Time
17:15 - 18:30
Presentation Topic
Workshop