K&K - Linköping Konsert & Kongress
SF - Scandic Frimurarehotellet

Entrén montrar Myndighetsmontern
Date
Wed, 08.01.2020
Time
15:00 - 15:45
Room
Entrén montrar
Session Description
Speeddejtning med infrastrukturminister Tomas Eneroth. Boka tid i montern!
K&K, Operetten (80) Workshop
Date
Wed, 08.01.2020
Time
17:15 - 18:30
Room
K&K, Operetten (80)
Session Description
Energimyndigheten, Formas och Vinnova arrangerar en workshop angående svensk medverkan i internationella projekt, totalt finns 34 milj kr att söka.
K&K, Operan (150) Workshop
Date
Wed, 08.01.2020
Time
17:15 - 18:30
Room
K&K, Operan (150)
Session Description
I februari 2020 står Sverige värd för ”3rd Ministerial Conference on Road Safety – Achieving Global Goals”. Konferensen förväntas bl.a. rekommendera att utveckling och tillämpning av existerande och framtida teknologi uppmuntras, och bidrar till trafiksäkerhetsförbättringar. Hur kan vi på bästa sätt ta vara på förändringar och den utveckling som pågår fram till 2030? Frågan belyses i denna workshop där inbjudna panelister i samtalsform inleder med en överblick över teknologitrender vi ser idag, och hur trafiksäkerhetsaspekter kommer in i framtida mobilitet. Kom och var med i diskussionen om hur samverkan fortsatt kan vara en katalysator och hur innovation kan bidra till att göra det framtida mobilitetssamhället trafiksäkert!
Entrén montrar Myndighetsmontern
Date
Thu, 09.01.2020
Time
10:30 - 11:00
Room
Entrén montrar
Session Description
Utmana myndigheternas experter på temat gods! Frågesport och mingel med Pia Berglund, Trafikverket, Roger Li, LFV, Joel Smith, Sjöfartsverket, Marie Malmenius, Transportstyrelsen, Maria Melkersson, Trafikanalys och Anders Lewald, Energimyndigheten. Anna Ullström, Infrastrukturdepartementet leder samtalet.
K&K, Musikalen (250) Workshop
Date
Wed, 08.01.2020
Time
17:15 - 18:30
Room
K&K, Musikalen (250)
Moderators
Session Description
Vill du utveckla färdiga lösningar för produkter, teknikbaserade tjänster eller metoder som har stark potential för den svenska, franska och/eller internationella marknaden inom mobilitetssektorn? Vinnova har öppnat en ansökningsomgång för gemensamma innovationsprojekt med Frankrike, med fokus på att utveckla innovativa produkter och applikationer inom smart mobilitet. https://www.vinnova.se/e/fransk-svenskt-utlysning-inom-smart-2019-02466/2019-02471/. På workshopen informerar Vinnova, RISE och Business France om utlysningen samt om den franska mobilitetsbranschen. Du får hjälp att hitta en samarbetspart i Frankrike. Kontakt: Maria Schnurr maria.schnurr@ri.se
K&K, Crusellhallen Inledningssession
Date
Wed, 08.01.2020
Time
10:00 - 12:00
Room
K&K, Crusellhallen
Session Description
Ny teknik räcker inte för att nå klimatmålen. Vi behöver förändra på vilket sätt och hur mycket vi reser och transporterar till det transporteffektiva samhället. Medverkar gör Sverker Jagers Göteborgs Universitet, Annika Nordlund Umeå Universitet och Francisca Ramsberg Finansdepartementet.
Entrén montrar Myndighetsmontern
Date
Wed, 08.01.2020
Time
14:45 - 15:30
Room
Entrén montrar
Session Description
Kom och samtala om ett hållbart transportsystem med generaldirektörerna Lena Erixon, Trafikverket, Ann Persson Grivas, LFV, Katarina Norén, Sjöfartsverket, Jonas Bjelfvenstam, Transportstyrelsen, Mattias Viklund, Trafikanalys, Robert Andrén, Energimyndigheten och Tomas Svensson, VTI.
K&K, Spegelsalen (150) Workshop
Date
Wed, 08.01.2020
Time
17:15 - 18:30
Room
K&K, Spegelsalen (150)
Session Description
Information: Välkomna till Träffpunkt Cykelcentrum! Här kan du träffa doktorander och mer seniora forskare, representanter från Sveriges Riksdag, Svenska Cykelstäder, Linköpings kommun m.fl. Under första timmen ges möjlighet att i ”speed-dating-format” höra korta presentationer om doktorandprojekt och andra pågående eller kommande forskningsprojekt och initiativ. Allt med någon form av koppling till cykling förstås! Ni har också möjlighet att träffa Cykelcentrums föreståndare och diskutera några aktuella frågor inom cykelforskningen. Avslutningsvis erbjuds tillfälle att mingla lite mera fritt och njuta av dryck och snacks. Kom och låt dig inspireras till idéer, hitta nya samarbetspartners och träffa nya och gamla cykelvänner!
K&K, Verdefoajén (150) Transportekonomi och politik
Date
Wed, 08.01.2020
Time
13:15 - 14:45
Room
K&K, Verdefoajén (150)
K&K, Operetten (80) Transportekonomi och politik
Date
Wed, 08.01.2020
Time
13:15 - 14:45
Room
K&K, Operetten (80)
Moderators
SF, Månen (50) Transportekonomi och politik
Date
Wed, 08.01.2020
Time
15:30 - 17:00
Room
SF, Månen (50)