K&K - Linköping Konsert & Kongress
SF - Scandic Frimurarehotellet

Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

K&K, Studion (150) Attraktiva, sunda och tillgängliga städer
Date
Thu, 09.01.2020
Time
09:00 - 10:30
Room
K&K, Studion (150)
Moderators
K&K, Kulturen (120) Attraktiva, sunda och tillgängliga städer
Date
Thu, 09.01.2020
Time
14:00 - 15:30
Room
K&K, Kulturen (120)
K&K, Kulturen (120) Attraktiva, sunda och tillgängliga städer
Date
Wed, 08.01.2020
Time
13:15 - 14:45
Room
K&K, Kulturen (120)
K&K, Studion (150) Attraktiva, sunda och tillgängliga städer
Date
Wed, 08.01.2020
Time
15:30 - 17:00
Room
K&K, Studion (150)
Moderators

Cykling och gångtrafik

K&K, Spegelsalen (150) Cykling och gångtrafik
Date
Wed, 08.01.2020
Time
13:15 - 14:45
Room
K&K, Spegelsalen (150)
K&K, Spegelsalen (150) Cykling och gångtrafik
Date
Wed, 08.01.2020
Time
15:30 - 17:00
Room
K&K, Spegelsalen (150)
Moderators
K&K, Sonaten (80) Cykling och gångtrafik
Date
Thu, 09.01.2020
Time
09:00 - 10:30
Room
K&K, Sonaten (80)
K&K, Spegelsalen (150) Cykling och gångtrafik
Date
Thu, 09.01.2020
Time
11:00 - 12:30
Room
K&K, Spegelsalen (150)
K&K, Spegelsalen (150) Cykling och gångtrafik
Date
Thu, 09.01.2020
Time
14:00 - 15:30
Room
K&K, Spegelsalen (150)

Digitalisering

K&K, Duetten (50) Digitalisering
Date
Wed, 08.01.2020
Time
13:15 - 14:45
Room
K&K, Duetten (50)
K&K, Duetten (50) Digitalisering
Date
Wed, 08.01.2020
Time
15:30 - 17:00
Room
K&K, Duetten (50)
SF, Pelarsalen (120) Digitalisering
Date
Thu, 09.01.2020
Time
09:00 - 10:30
Room
SF, Pelarsalen (120)
Moderators
Session Description
Sessionen inleds kort av Birgitta Thorslund