K&K - Linköping Konsert & Kongress
SF - Scandic Frimurarehotellet

Browsing over 96 Sessions

Presentation Topic
 • Attraktiva, sunda och tillgängliga städer (4) (4)
 • Cykling och gångtrafik (2) (2)
 • Digitalisering (4) (4)
 • Gods och logistik (2) (2)
 • Inledningssession (1) (1)
 • Kollektivtrafik och järnväg (6) (6)
 • Luftfarten och samhället (1) (1)
 • Miljöanpassade transporter, fordon och drivmedel (7) (7)
 • Myndighetsmontern (2) (2)
 • Prisutdelning (1) (1)
 • Robusta och tillförlitliga vägar och järnvägar (1) (1)
 • Trafiksäkerhet (4) (4)
 • Trafikteknik, planering och styrning (3) (3)
 • Transportpolitik och ekonomi (4) (4)
 • Workshop (4) (4)
K&K, Crusellhallen
Entrén montrar
K&K, Duetten (50)
K&K, Kulturen (120)
K&K, Musikalen (250)
K&K, Operan (150)
K&K, Operetten (80)
K&K, Solot (50)
K&K, Sonaten (80)
K&K, Spegelsalen (150)
K&K, Studion (150)
K&K, Verdefoajén (150)
SF, Månen (50)
SF, Vintergatan 1 (85)
SF, Jupiter (60)
SF, Pelarsalen (120)
SF, Pluto (50)
SF, St Larssalen (140)
SF, Tellus (65)
SF, Vintergatan 2-3 (150)
 • 08:00
 • 09:00
 • 10:00
 • 11:00
 • 12:00
 • 13:00
 • 14:00
 • 15:00
 • 16:00
 • 17:00
 • 18:00
 • 19:00
 • 20:00
 • 21:00
 • 22:00
 • 23:00
Registrering och fika (K&K)
Lunch (K&K)
Fika
Nätverkskväll