Inledning: Ändrade beteenden, en förutsättning för ett transporteffektivt samhälle

Effektivitet eller legitimitet? Om faktorer som påverkar acceptans för miljöstyrmedel

Speakers
  • Sverker Jagers, Göteborgs Universitet
Room
K&K, Crusellhallen
Date
Wed, 08.01.2020
Time
10:00 - 12:00