Kvinnor och män i trafiken - är män mer skyddade än kvinnor? Trafiksäkerhet 

5.1.4 - Vägen framåt för ökad jämställdhet: Vilka verktyg för jämställd trafiksäkerhet är under utveckling?

Speakers
  • Mats Y. Svensson, Chalmers
Authors
  • Mats Y. Svensson, Chalmers
  • Anders Kullgren, Folksam
  • Astrid Linder, Swedish National Road and Transport Research Institute
Room
K&K, Musikalen (250)
Date
Thu, 09.01.2020
Time
09:00 - 10:30
Presentation Topic
Trafiksäkerhet 

Abstract

Bakgrund

Forskningen visar att kvinnor har ungefär 50% högre risk än män att skadas som åkande i en jämförbar bilkollision. EU-projektet VIRTUAL tar inledande steg för att skapa utvärderingsverktyg och metoder som ska möjliggöra mer robust och allsidig utvärdering av krockskyddet för kvinnor och män med ambitionen att erbjuda likvärdigt skydd för båda könen inklusive personer i alla åldrar och med varierande kroppskonstitutioner.

Metod

Denna presentation görs gemensamt av alla tre författare för att visa på hur vi ser framkomliga vägar för att möjliggöra en en jämställd utveckling och utvärdering av framtidens säkerhetssystem. EU projektet VIRTUAL har som mål att visa på exempel på hur matematisk krocksimulering kan kombineras med ny fysisk krockprovning för att skapa en kedja av metoder som möjliggör så kallad virtuell provning, det vill säga krockprovning i datormiljö. Visionen är att framtida krocksäkerhetsutvärdering ska täcka in ett mycket stort antal kollisionstyper samt säkerställa att alla kategorier av trafikanter får bästa möjliga skydd i alla tänkbara situationer.

Resultat och slutsats

Analyser av olycksstatistik visar att säkerheten i verkliga kollisioner inte alltid är fullgod och att olika kategorier (kön, ålder, kroppsstorlek) har olika risk. Vi ser också att ny teknik kommer att möjliggöra större variation i sittställningar i fordon med ökad grad av automatiserad körning vilket skapar nya utmaningar. Ny sensorteknik och informationsteknik kommer samtidigt att erbjuda möjligheter till individ-anpassat och situations-anpassat skydd.

För att få ut den fulla potentialen av de nya tekniska landvinningarna krävs nya avancerade metoder och verktyg för virtuell krockprovning. Det innefattar bland annat datormodeller av människan som kan anpassas så att de kan representera varje trafikantkategori (kvinna/man, ung/äldre, lång/kort, tung/lätt, med mera).

Denna presentation är avsedd att ge en kort inblick i det pågående arbetet i EU-projektet VIRTUAL: Open Access Virtual Testing Protocols for Enhanced Road User Safety. Project ID: 768960-2, https://projectvirtual.eu

Collapse