Kvinnor och män i trafiken - är män mer skyddade än kvinnor? Trafiksäkerhet 

5.1.1 - Dagens lagstiftning för utvärdering av krockskydd – endast män

Speakers
  • Astrid Linder, Swedish National Road and Transport Research Institute
Authors
  • Astrid Linder, Swedish National Road and Transport Research Institute
Room
K&K, Musikalen (250)
Date
Thu, 09.01.2020
Time
09:00 - 10:30
Presentation Topic
Trafiksäkerhet 

Abstract

Bakgrund

Frågan som denna studie behandlar är hur den vuxna delen av befolkningen är representerade i de prov som utförs på personbilar som finns i Sverige för att utvärdera skyddet av den åkande i en kollision.

Metod

Studien är en genomgång av regelverket som beskriver de prov som utförs på personbilar för att utvärdera skyddet av den åkande i en kollision, ECE R16, R94, R95, R135 och R137.

Resultat och slutsats

Resultat

En modell av en genomsnittlig man representerar den vuxna befolkningen i de prov som utförs på personbilar som finns i Sverige för att utvärdera skyddet av den åkande i en kollision.

Slutsats

För att representera hela den vuxna befolkningen i de prov som utförs på personbilar som för att utvärdera skyddet av den åkande i en kollision behövs modeller av både män och kvinnor.

Referenser

ECE R16: www.unece.org/trans/main/wp29/wp29regs.html, 6 december 2018.

ECE R94: www.unece.org/trans/main/wp29/wp29regs.html, 6 december 2018.

ECE R95: www.unece.org/trans/main/wp29/wp29regs.html, 6 december 2018.

ECE R135: https://www.unece.org/?id=39147, 6 december 2018.

ECE R137: https://www.unece.org/?id=39147, 6 december 2018.

Collapse