Digitalisering och samhälle Digitalisering

10.6.4 - Förarlös snöröjning av cykel- och gångbanor

Speakers
  • Elizabeth Hörlin, RISE Research Institutes of Sweden
Authors
  • Viveca Wallqvist, RISE Research Institutes of Sweden
Room
K&K, Musikalen (250)
Date
Wed, 08.01.2020
Time
15:30 - 17:00
Presentation Topic
Digitalisering

Abstract

Bakgrund

Snö och is är bidragande orsak till halkolyckor för fotgängare och cyklister. För att säkerställa beredskap, frekvens och kvalitet när trafikantflöden ökar samtlidigt som klimatet blir nyckfullare kan självkörande fordon vara en väg framåt.

Metod

Ett nyutvecklat fordon har framtagits, redo för automation. I demonstrationer ska fordonet utföra ett arbete (exempelvis snöröjning eller sopning) och samtidigt undvika kollisioner med trafikanter och objekt. Operatörernas arbetsmiljö och infrastrukturens påverkan är viktiga fokusområden.

Resultat och slutsats

Ett nyutvecklat fordon har framtagits, redo för automation. Demonstrationer genomförs på AstaZero. Operatörernas behov av interaktion med fordonet har undersökts.

Collapse