Energieffektiva farkoster på vattnet och i luften Miljöanpassade transporter, fordon och drivmedel 

6.1.1 - Det kommersiella elflyget – dröm eller verklighet? En litteraturstudie över elflygets utsikter

Speakers
  • Johan Salomonsson, VTI
Authors
  • Johan Salomonsson, VTI
Room
SF, Tellus (65)
Date
Wed, 08.01.2020
Time
15:30 - 17:00
Presentation Topic
Miljöanpassade transporter, fordon och drivmedel 

Abstract

Bakgrund

Enligt prognoserna kommer flygefterfrågan att fortsätta öka i Sverige med 2,1 procent årligen (SOU 2019:11) och globalt med 5-6 procent årligen (Schäfer & Waitz, 2014). Ett ökat flygande baserat på fossila drivmedel gör det svårt att uppnå de klimatmål som etablerades enligt Parisavtalet 2015. Elektrifierade flyg med en energitillförsel från gröna källor kan vara en hållbar lösning för att modernisera flyget. Samtidigt ifrågasätts möjligheten att inom de närmsta decennierna elektrifiera flyget mot bakgrund av att batterikapaciteten idag är för långt ifrån att kunna möta de flygrutter som efterfrågas av resenärerna.

Metod

Litteraturstudien är sprungen ur behovet av en forskningssammanställning som kan ligga tillgrund för beslut för branschens aktörer och samhälleliga beslutsfattare. Studien syftar till att systematiskt gå igenom forskningspublikationer och sammanställa kunskap om elflyget, dess potential och hur nära i tiden en eventuell elektrifiering av den globala flygflottan ligger. Sammanställningen redogör för viktiga faktorer för att kunna elektrifiera flyget och jämför prediktioner för när det skulle kunna ske.

Resultat och slutsats

Även om dagstidningarna ger en optimistisk bild av nya satsningar kring samarbeten och forskning kring elflyget, pekar den samlade forskningslitteraturen på att det storskaliga kommersiella elflyget ligger flera decennier fram i tiden och mycket tyder på att det främst kommer att handla om regionala flygrutter. Batterikapacitet för mindre regionala flygningar förutspås ligga närmre i tiden. Samtidigt som batteriutvecklingen har utvecklats fort i elbilsindustrin anser stora flygplansproducenter att utvecklingen går för sakta för renodlade elflyg och satsningar riktas därför mot hybridflyg som drivs av både el- och flygbränsle.

Collapse