Säkerhet Sjöfart Trafiksäkerhet 

5.8.1 - Färre olyckor till sjöss med ökad informationsdelning - Sea Traffic Management

Speakers
  • Per Setterberg, Swedish Maritime Administration
Authors
  • Ulf Siwe, Swedish Maritime Administration
  • Per Setterberg, Swedish Maritime Administration
Session Name
Room
SF, Jupiter (60)
Date
Wed, 08.01.2020
Time
13:15 - 14:45
Presentation Topic
Trafiksäkerhet 

Abstract

Bakgrund

Många elektroniska hjälpmedel har förbättrat säkerheten till sjöss. GPS gör att fartygen vet var de befinner sig. AIS (transpornderteknik) gör att fartygen vet vilka andra fartyg som befinner sig var. ECDIS (elektronisk navigation) gör att fartygens planerad rutter är på de elektroniska sjökorten i navigationssytemen. MEN fartygen delar INTE med sig av sina planerade rutter. De övriga fartygen runt omkring känner inte till intentionerna. Sea Traffic Management, STM, möjliggör delning av intentionerna, de planerade rutterna. Då skapas en gemensam lägesbild mellan fartygen och denna kan även delas med trafikkorrdinerande funktion i land såsom VTS.

Metod

I projekten MONALISA 2.0 och STM Validation har analyser gjorts av trafikdata, simuleringar gjorts och STM-tjänster har även tagits i drift ombord på över 400 fartyg.

Resultat och slutsats

Resultaten från projekten MONALISA 2.0 och STM Validation visar att tre grundläggande tjänster kan minska antalet grundstötningar och kollisioner på öppet hav betydligt. 1) Dela rutter mellan fartyg 2) Monitorera planerade rutter och varna vid avvikelser 3) Trafikråd i trånga farvatten - se till att eliminera kollisionsrisker innan de inträffar.

Intervjuer med bryggpersonal som fått tillgång till tjänsterna och som testat dem i simuleringar visar på en nyfikenhet och en tillförsikt att de nya funktionerna kommer att öka säkerheten betydligt.

Collapse