Digitalisering och samhälle Digitalisering

10.6.2 - Handlingsplan för att införa geofencing i större skala i svenska städer

Speakers
  • Viktor Åkesson, CLOSER at Lindholmen Science Park
Authors
  • Viktor Åkesson, CLOSER at Lindholmen Science Park
  • Johannes Berg, Trafikverket
  • Hannes Lindkvist, CLOSER at Lindholmen Science Park
Room
K&K, Musikalen (250)
Date
Wed, 08.01.2020
Time
15:30 - 17:00
Presentation Topic
Digitalisering

Abstract

Bakgrund

Trafikverket presenterade en handlingsplan för att införa geofencing i större skala i svenska städer på Transportforum 2019. Under 2019 har arbetet med att implementera handlingsplanen fortgått och Trafikverket finansierar sedan våren 2019 ett 4-årigt forsknings- och innovationsprogram med syfte att driva på utvecklingen på området. Detta program leds i regi av CLOSER där deltagande består av offentliga aktörer som Trafikverket, Transportstyrelsen, Stockholms stad, Helsingborgs stad, Göteborgs stad, privata aktörer som Scania, Volvo, Veoneer samt akademi och forskningsinstitut som KTH och VTI. Presentationen syftar till att redovisa framdriften för handlingsplanen; vilka projekt som är initierade och var vi står inom olika områden som t.ex. lagar och regelverk, digital infrastruktur och teknikmognad.

Metod

Arbetet bedrivs genom ett flertal årliga konsortiemöten samt workshops där de mest angelägna frågorna identifieras och projekt formuleras och initieras med syfte att driva utvecklingen framåt, med målet om att möjliggöra för implementering av geofencing i statiska, dynamiska och smarta zoner senast år 2022.

Resultat och slutsats

Handlingsplanen har hittills resulterar i 3 projekt har initierats under 2019 med syfte adressera såväl de tekniska lösningarna som den digitala infrastrukturen samt roller och ansvar mellan olika aktörer. Bland dessa 3 projekt finns Smarta urbana trafikzoner där UDI steg 2-ansökan inskickas under januari år 2020.

Collapse