3e Ministerkonferensen del 1 - Expertgruppens rekommendationer för att nå mål 2030 Trafiksäkerhet 

5.4.4 - Hållbara transporter från råvara till kund - Värdekedjor och rapportering för stora företag

Speakers
  • Sara Bergendorff, ÅF Infrastructure AB
Authors
  • Sara Bergendorff, ÅF Infrastructure AB
  • Maria Håkansson,
Room
K&K, Operan (150)
Date
Wed, 08.01.2020
Time
13:15 - 14:45
Presentation Topic
Trafiksäkerhet 

Abstract

Bakgrund

Flera av de rekommendationer som lämnats av den internationella expertgruppen inför den tredje ministerkonferensen om trafiksäkerhet bygger på att näringslivet och de multinationella företagen aktivt bidrar till hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Sådana bidrag bygger på att företagens värde drar nytta av att man är öppen och aktiv med sitt hållbarhetsarbete, och att det innefattar hela värdekedjan från råvara till kunders användning av produkter och tjänster.

Metod

Trafiksäkerhet som dimension kan förekomma på flera ställen i en sådan värdekedja, och är ofta integrerad med andra hållbarhetsmål. Man måste utveckla metoder för att identifiera och mäta denna dimension

Resultat och slutsats

I denna presentation visas hur en värdekedja är uppbyggd och var trafiksäkerhet kan vara aktuell. Vidare diskuteras vad en hållbarhetsredovisning som innefattar trafiksäkerhet skulle kunna innehålla, och vad som skulle behöva mätas

Collapse