Upphandling och produktivitet Transportpolitik och ekonomi 

1.6.1 - Mätning av produktivitet i upphandlade underhållsbeläggningar

Speakers
  • Jan-Eric Nilsson,
Authors
  • Jan-Eric Nilsson,
Room
SF, Jupiter (60)
Date
Thu, 09.01.2020
Time
11:00 - 12:30
Presentation Topic
Transportpolitik och ekonomi 

Abstract

Bakgrund

Samtigt som det finns en stor oro över produktivitetsutvecklingen i bygg- och anläggningsbranschen finns många principiella och praktiska problem med att mäta produktivitet i sektorn.

Metod

I en studie har ett disaggregerat tillvägagångssätt för att mäta produktivitet prövats. Detta har gjorts genom att jämföra kostnaden per kvadratmeter beläggning för 233 upphandlade underhållsbeläggningskontrakt. För varje kontrakt har informationen om vägens kvalite (IRI, spårdjup) före åtgärd, liksom om trafik etc. ställts samman för alla vägsträckor som omfattas av varje avtal. Utvärderingen görs genom att använda stokastisk frontanalys för att jämföra kostnaden för de 24 beläggningsingenjörer som var och en varit ansvariga för två eller fler upphandlingar.

Resultat och slutsats

Resultatet visar att det skulle vara möjligt att minska kostnaderna för denna typ av projekt med ca 20 procent om de beställaransvariga tillämpade den utformning av förfrågningsunderlag och kontrakt som den mest effektive ingenjören använt. Det förfarande som prövats kan tillämpas också för många andra typer av upphandlingar. Förfarandet kan användas för att skapa en aktiv läroprocess i organisationen.

Collapse