Operativ järnvägsdrift och punktlighet Kollektivtrafik och järnväg

3.4.1 - Så får man nöjdare pendeltågsresenärer

Speakers
  • Olov Lindfeldt, MTR Pendeltågen
Authors
  • Olov Lindfeldt, MTR Pendeltågen
Room
K&K, Solot (50)
Date
Wed, 08.01.2020
Time
13:15 - 14:45
Presentation Topic
Kollektivtrafik och järnväg

Abstract

Bakgrund

Det senaste året har pendeltågstrafiken i Stockholm utvecklats till et av Sveriges mest punktliga järnvägssystem. Punktligheten till slutstation har nu nått 95 % (rt +2 minuter). Den höga precisionen märks också i allt nöjdare resenärer, samtidigt som resenärsantalet ökat från 320 000 till 400 000 per dag på mindre än två år.

Bakom framgångarna ligger en målmedveten satsning och ett omfattande samarbete med Trafikförvaltningen i Region Stockholm och Trafikverket. En viktig förutsättning är också det tydliga incitamentsavtalet som effektivt styr mot nöjda resenärer och punktlig trafik.

Med hjälp av statistiska analyser av alltifrån förseningsdata och tekniska fel på fordon och infrastruktur till resenärsupplevelser har MTR, Trafikförvaltningen och Trafikverket utvecklat strategier för effektivare:

- Trafikledning

- Fordons- och infrastrukturunderhåll

- Trafik- och personalplanering

- Trafikinformation

- Städning

Fördraget beskriver några av de viktigaste metoderna, åtgärderna och de effekter som dessa har haft på systemets performance. En utblick mot framtidens utveckling mot ännu fler och nöjdare resenärer kommer också att göras.

Metod

Utfall har analyserats, främst förseningsstatistik och felstatistik för infrastruktur och fordon. Scenarioplaner för vanliga förseningsfall har utarbetats tillsammans med Trafikverket (trafikledning). Det förebyggande underhållet av spårväxlar och spårledningsskarvar har ökats på platser som tidigare hade höga felfrekvenser (underhåll). Tidtabeller, omloppsplaner och personalplaner (turlistor) har anpassats för högre robusthet.

Resultat och slutsats

Punktlighet mätt som RT+2 har på ett år stigit från 91 till 95 %. Under samma period har andelen kunder som är nöjda med trafiken (NKI) ökat från 64 till 76 %.

Uppnådda resultat är en förutsättning för den fortsatta utvecklingen mot fler avgångar och högre utnyttjande av befintliga resurser.

Collapse