U. Janusson

Kapsch TrafficCom AB

Author Of 1 Presentation

Förutsättningar för datautbyte mellan fordon, väghållare och andra aktörer Miljöanpassade transporter/framtidens fordon och drivmedel

Implementering och test av uppkopplade tjänster för smartare trafik

Speakers
Room
Operetten, K&K
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Miljöanpassade transporter/framtidens fordon och drivmedel

Presenter Of 1 Presentation

Förutsättningar för datautbyte mellan fordon, väghållare och andra aktörer Miljöanpassade transporter/framtidens fordon och drivmedel

Implementering och test av uppkopplade tjänster för smartare trafik

Speakers
Room
Operetten, K&K
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Miljöanpassade transporter/framtidens fordon och drivmedel