Go Back

P. Envall

Trafikutredningsbyrån AB

Author Of 1 Presentation

Parkering som styrmedel Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Genomförande av mobilitetstjänster i Riksbyggens bostadshus Blicken

Speakers
Room
Vintergatan 1, Frimis
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Abstract

Background

Det nya bostadshuset Brf Blicken ligger centralt i Haninge söder om Stockholm. Huset är 18 våningar med en storslagen utsikt. Det ligger nära affärer, invid pendeltåg och Rudans rekreationsområde. I källaren anlägger SL ett bussgarage. Huset är ett exempel på förtätning där tidigare asfalt ersätts med bostäder i ett kollektivtrafiknära läge i en storstadsregion. Inflytt i huset sker under september 2018.


Blicken har utformats för att göra det enkelt att bo i huset utan att nödvändigtvis behöva äga egen bil. Riksbyggen har avsatt resurser för att som en del av anläggningen av det nya huset genomföra ett antal mobilitetstjänster. Riksbyggen har samarbetat med Trafikutredningsbyrån vid dimensionering, urval och genomförande av mobilitetstjänster. De mobilitetstjänster som genomförts är bland annat:


- En sluten elbilsbool för de boende med vinstdelning med bostadsrättsföreningen.
- Ellastcykelpool
- Rabattavtal med taxi
- Rabattavtal och prova på erbjudande för hyrbil.
- Prova på erbjudande för kollektivtrafik.
- Resecoach och prova på event.

Methods

Brf Blicken applicerar det som kallas flexibla parkeringstal. Flexibla parkeringstal innebär att kommunen ger byggherrar möjlighet att påverka antalet parkeringsplatser som måste byggas i samband med uppförandet av nya lägenheter och kontorshus. Kommunen som är planmyndighet ger ’rabatt’ på parkeringstalet där byggherren väljer att tillhandahålla positiva mobilitetstjänster. Positiva mobilitetstjänster är lösningar som ökar boendes och verksammas mobilitet och minskar deras behov och intresse av att äga egen bil, t.ex. integrering av en bilpool vid nybyggnad av bostäder eller rabatt på kollektivtrafikkort.

Results

Fördraget redogör för varför Riksbyggen valde att satsa på mobilitetstjänster vid uppförande av Blicken, erfarenheter från ett nytt sätt att arbeta och syftet med mobilitetspaktetets olika delar. Föredraget kommer särskilt beskriva syftet med resecoachen vars metod bygger på forskning från Storbritannien applicerad i en ny kontext. Vilken roll spelar personlig kommunikation av mobilitetstjänster vid flexibla parkeringstal och införande av mobilitetstjänster i nya bostadshus? Föredraget lyfter också fram exempel på hur Riksbyggen arbetar vidare med mobilitetstjänster inom sin verksamhet. Föredraget presenteras av Riksbyggen och Trafikutredningsbyrån tillsammans.

Collapse

Presenter Of 1 Presentation

Parkering som styrmedel Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Genomförande av mobilitetstjänster i Riksbyggens bostadshus Blicken

Speakers
Room
Vintergatan 1, Frimis
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Abstract

Background

Det nya bostadshuset Brf Blicken ligger centralt i Haninge söder om Stockholm. Huset är 18 våningar med en storslagen utsikt. Det ligger nära affärer, invid pendeltåg och Rudans rekreationsområde. I källaren anlägger SL ett bussgarage. Huset är ett exempel på förtätning där tidigare asfalt ersätts med bostäder i ett kollektivtrafiknära läge i en storstadsregion. Inflytt i huset sker under september 2018.


Blicken har utformats för att göra det enkelt att bo i huset utan att nödvändigtvis behöva äga egen bil. Riksbyggen har avsatt resurser för att som en del av anläggningen av det nya huset genomföra ett antal mobilitetstjänster. Riksbyggen har samarbetat med Trafikutredningsbyrån vid dimensionering, urval och genomförande av mobilitetstjänster. De mobilitetstjänster som genomförts är bland annat:


- En sluten elbilsbool för de boende med vinstdelning med bostadsrättsföreningen.
- Ellastcykelpool
- Rabattavtal med taxi
- Rabattavtal och prova på erbjudande för hyrbil.
- Prova på erbjudande för kollektivtrafik.
- Resecoach och prova på event.

Methods

Brf Blicken applicerar det som kallas flexibla parkeringstal. Flexibla parkeringstal innebär att kommunen ger byggherrar möjlighet att påverka antalet parkeringsplatser som måste byggas i samband med uppförandet av nya lägenheter och kontorshus. Kommunen som är planmyndighet ger ’rabatt’ på parkeringstalet där byggherren väljer att tillhandahålla positiva mobilitetstjänster. Positiva mobilitetstjänster är lösningar som ökar boendes och verksammas mobilitet och minskar deras behov och intresse av att äga egen bil, t.ex. integrering av en bilpool vid nybyggnad av bostäder eller rabatt på kollektivtrafikkort.

Results

Fördraget redogör för varför Riksbyggen valde att satsa på mobilitetstjänster vid uppförande av Blicken, erfarenheter från ett nytt sätt att arbeta och syftet med mobilitetspaktetets olika delar. Föredraget kommer särskilt beskriva syftet med resecoachen vars metod bygger på forskning från Storbritannien applicerad i en ny kontext. Vilken roll spelar personlig kommunikation av mobilitetstjänster vid flexibla parkeringstal och införande av mobilitetstjänster i nya bostadshus? Föredraget lyfter också fram exempel på hur Riksbyggen arbetar vidare med mobilitetstjänster inom sin verksamhet. Föredraget presenteras av Riksbyggen och Trafikutredningsbyrån tillsammans.

Collapse