M. Hjälmdahl

SWECO

Author Of 2 Presentations

Nya möjligheter i trafik- och stadsplanering Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Studie av automatiserade fordons inverkan på stads- och trafikplaneringen i Kista.

Speakers
Room
St Lars salen, Frimis
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer
Nya möjligheter i trafik- och stadsplanering Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Automatiserade fordon och social hållbarhet

Speakers
Room
St Lars salen, Frimis
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Presenter Of 1 Presentation

Nya möjligheter i trafik- och stadsplanering Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Studie av automatiserade fordons inverkan på stads- och trafikplaneringen i Kista.

Speakers
Room
St Lars salen, Frimis
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Moderator Of 1 Session

Operetten, K&K Miljöanpassade transporter/framtidens fordon och drivmedel
Topic
Miljöanpassade transporter/framtidens fordon och drivmedel
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Room
Operetten, K&K
Moderators
Information
Sessionen avslutas med en paneldiskussion