K. Oldbury

VTI

Author Of 1 Presentation

Smart mobilitet Trafikteknik, planering och styrning

Governing strategies for MaaS in six Nordic cities

Speakers
Session Name
Room
Operan , K&K
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Trafikteknik, planering och styrning

Presenter Of 1 Presentation

Smart mobilitet Trafikteknik, planering och styrning

Governing strategies for MaaS in six Nordic cities

Speakers
Session Name
Room
Operan , K&K
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Trafikteknik, planering och styrning