K. Larsson

RISE Research Institutes of Sweden

Author Of 1 Presentation

Sunda stadsmiljöer Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

God ljudmiljö i stationssamhällen

Speakers
Authors
Session Name
Room
Wallenbergssalen, Museet
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Presenter Of 1 Presentation

Sunda stadsmiljöer Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

God ljudmiljö i stationssamhällen

Speakers
Authors
Session Name
Room
Wallenbergssalen, Museet
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer