C. Malmström

WSP Advisory

Author Of 1 Presentation

Förvaltning av infrastruktur Transportpolitik och ekonomi

Aktiv kapitalförvaltning av transportinfrastruktur

Speakers
Room
Vintergatan 2-3, Frimis
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Transportpolitik och ekonomi