S. Fölster

Reforminstitutet

Author Of 2 Presentations

Förvaltning av infrastruktur Transportpolitik och ekonomi

Aktiv kapitalförvaltning av transportinfrastruktur

Speakers
Room
Vintergatan 2-3, Frimis
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Transportpolitik och ekonomi
Transporter som tjänst (MAAS) Miljöanpassade transporter/framtidens fordon och drivmedel

Från Ta-sig-till-hållplats till Hämtas-hemma

Speakers
Authors
Room
Sonaten, K&K
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Topic
Miljöanpassade transporter/framtidens fordon och drivmedel