N. Olsson

NTNU Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

Author Of 2 Presentations

CBA och wider economic benefits Transportpolitik och ekonomi

Styrning av statliga transportinvesteringar – en jämförelse av Sverige och Norge

Speakers
Room
Verdefoajén, K&K
Date
10.01.2019
Time
14:00 - 15:30
Topic
Transportpolitik och ekonomi
Utmaningar i planeringen av järnvägstrafiken Trafikteknik, planering och styrning

Erfarenheter från Norges första bana med ERTMS

Speakers
Authors
Room
St Lars salen, Frimis
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Topic
Trafikteknik, planering och styrning

Presenter Of 2 Presentations

CBA och wider economic benefits Transportpolitik och ekonomi

Styrning av statliga transportinvesteringar – en jämförelse av Sverige och Norge

Speakers
Room
Verdefoajén, K&K
Date
10.01.2019
Time
14:00 - 15:30
Topic
Transportpolitik och ekonomi
Utmaningar i planeringen av järnvägstrafiken Trafikteknik, planering och styrning

Erfarenheter från Norges första bana med ERTMS

Speakers
Authors
Room
St Lars salen, Frimis
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Topic
Trafikteknik, planering och styrning