A. Ahmed

VTI

Author Of 3 Presentations

Förvaltning av infrastruktur Transportpolitik och ekonomi

Inverkan av fordontyp på spårbildning i asfaltbeläggningar - PEDRO modell

Speakers
Room
Vintergatan 2-3, Frimis
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Transportpolitik och ekonomi
Metoder för bedömning och prediktion av vägars tillstånd Väg- och banteknik

Rut prediction in asphalt concrete in bus lanes on urban expressway

Speakers
Authors
Room
Duetten, K&K
Date
10.01.2019
Time
14:00 - 15:30
Topic
Väg- och banteknik
Funktionella egenskaper hos asfaltbeläggningar Väg- och banteknik

Utvärdering av volymbaserad proportionering av slaggasfalt

Speakers
Room
Duetten, K&K
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Väg- och banteknik

Presenter Of 1 Presentation

Metoder för bedömning och prediktion av vägars tillstånd Väg- och banteknik

Rut prediction in asphalt concrete in bus lanes on urban expressway

Speakers
Authors
Room
Duetten, K&K
Date
10.01.2019
Time
14:00 - 15:30
Topic
Väg- och banteknik