L. Meyer

Luftfartsverket, LFV

Author Of 1 Presentation

Hur ger vi utrymme för drönare och elflyg i framtidens luftfart? Luftfart

An Empiric Approach to Risk Assessment of Human Error in Multi Remote Tower

Speakers
Room
Kulturen, K&K
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Luftfart

Presenter Of 1 Presentation

Hur ger vi utrymme för drönare och elflyg i framtidens luftfart? Luftfart

An Empiric Approach to Risk Assessment of Human Error in Multi Remote Tower

Speakers
Room
Kulturen, K&K
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Luftfart