A. Sörensson

Östersunds kommun

Author Of 2 Presentations

Stadsmiljöavtal, del 2 Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Effekter av stadsmiljöavtalet i Östersund 

Speakers
Authors
Room
Nya Galleriet, Museet
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer
Utrullning av laddinfrastruktur och miljözoner - kan det samverka för ett jämlikt och tillgängligt transportsystem? Miljöanpassade transporter/framtidens fordon och drivmedel

Elbils- och elbussladdning i Östersund

Speakers
Room
Spegelsalen, K&K
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Miljöanpassade transporter/framtidens fordon och drivmedel

Presenter Of 2 Presentations

Stadsmiljöavtal, del 2 Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Effekter av stadsmiljöavtalet i Östersund 

Speakers
Authors
Room
Nya Galleriet, Museet
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer
Utrullning av laddinfrastruktur och miljözoner - kan det samverka för ett jämlikt och tillgängligt transportsystem? Miljöanpassade transporter/framtidens fordon och drivmedel

Elbils- och elbussladdning i Östersund

Speakers
Room
Spegelsalen, K&K
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Miljöanpassade transporter/framtidens fordon och drivmedel