Z. Åkerstedt

Linköping University

Author Of 1 Presentation

Akutvård under ambulansfärd: Naturalistiska data från simulerade typsituationer vid körning på testbana

Speakers
Session Name
Room
Solot, K&K
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Trafiksäkerhet