Go Back

J. Winblad

Bonava

Author Of 1 Presentation

Parkering som styrmedel Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Erfarenheter från flexibla parkeringstal

Speakers
Room
Vintergatan 1, Frimis
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Abstract

Background

Det Vinnovafinansierade forskningsprojektet Innovativ Parkering demonstrerar och utvärderar nya lösningar för parkering och mobilitet. Projektpartners är Bonava, Riksbyggen, Stockholms stad, Haninge kommun, Kungliga tekniska högskolan, WSP, Uppsala parkering AB och Trafikutredningsbyrån AB.

Syftet med Innovativ parkering är att skapa attraktivare boende- och stadsmiljöer samt att sänka bygg- och boendekostnader. Projektet förväntas också bidra med nya lösningar som kan öka bostadsbyggandet i Stockholm. Inom Innovativ Parkering ska två bostadsområden uppföras. Det ena är On Track i Älvsjö som byggs av Bonava, och det andra är Brf Blicken i Haninge kommun som byggs av Riksbyggen. I båda områdena kommer de boende erbjudas olika mobilitetstjänster vilka underlättar och möjliggör mobilitet utan att äga egen bil. Denna presentation kommer att informera och problematisera arbetet med mobilitetstjänster inom projektet On Track.

Bostadsområdet On Track består av 157 lägenheter med 36 tillhörande parkeringsplatser för bil. En klar majoritet av lägenheterna är 1:or och 2:or och alla lägenheter har stora ljusinsläpp och balkong eller uteplats in mot gården. Marknadsföring och utformning av bostadsområdet och mobilitetstjänsterna riktar sig till yngre personer/förstagångsköpare.

Parkeringstalet för On Track är lågt eftersom Bonava inför flera olika mobilitetstjänster, som exempelvis gratis medlemsskap i bilpool i fem år från inflyttning, prioriterade cykelrum, cykelpool och gratis kollektivtrafikkort. Målet är att underlätta en aktiv livsstil utan att behöva äga egen bil.

Presentationen kommer innehålla lärdomar, erfarenheter och konkreta resultat från arbetet med mobilitetstjänsterna. Detta kompletteras med tillämpningsexempel gällande flexibla parkeringstal i andra kommuner i Sverige.

Methods

Inom Innovativ parkering ses alla projektpartners regelbundet och diskuterar frågeställningar relaterade till parkering och nyproduktion, exempelvis hur vi kan hjälpa människor att göra sig av med bilen, hur marknadsföringen kan gå till vid nyproduktion och den senaste tekniken gällande elassisterade cyklar.

Bonava och WSP har arbetat tillsammans sedan 2015 för att utforma mobilitetstjänsterna efter förutsättningar för On Track och dess målgrupp.

Erfarenheter och lärdomar har, med hjälp av intervjuer med projektpartners, dokumenterats och sammanställts i en slutrapport.

Results

Ett par slutsatser från arbetet är:

- Det är viktigt att tidigt påbörja arbetet med utformning av cykelrum för att få ut maximalt av den yta som finns (exempelvis mått och placering av dörrar)

- Det är fördelaktigt att i ett tidigt skede involvera aktuell bilpoolsleverantör gällande projekteringen av ett nytt område. Bonava har som rutin att bjuda in Sunfleet tidigt för att diskutera antal och placering av bilpoolsbilar.

- Byggherrar och andra aktörer verkar ha uppfattningen att implementering av mobilitetstjänster är komplicerat, tidskrävande och kostsamt. Våra lärdomar och vårt buskap är att det är lättare och mindre kostsamt än vad byggherrar generellt förväntar sig. Implementering av mobilitetstjänster ger sänkt parkeringstal. Anläggning av färre antal parkeringsplatser ger en billigare produktion samtidigt som det har varit möjligt att bygga fler lägenheter jämfört med ifall fler parkeringsplatser hade behövts anläggas. Lägre parkeringstal skapar därför möjligheter att bygga fler lägenheter.

- Vidare arbete: Det finns vissa luckor gällande parkeringsplatser och långsiktighet – Vems ansvar blir det att se till att parkeringsplatserna används? Staden, byggherren, bostadsrättsföreningen? Det är viktigt att planera för långsiktiga och flexibla lösningar.

Collapse