A. Kramers

KTH Royal Institute of Technology

Author Of 1 Presentation

Mäta hållbar tillgänglighet Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Att vaska fram guldkornen inom hållbar tillgänglighet - med hjälp av indikatorer 

Speakers
Room
Dahlgrenssalen, Museet
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Moderator Of 2 Sessions

Dahlgrenssalen, Museet Attraktiva, sunda och tillgängliga städer
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Room
Dahlgrenssalen, Museet
Moderators
Duetten, K&K Miljöanpassade transporter/framtidens fordon och drivmedel
Topic
Miljöanpassade transporter/framtidens fordon och drivmedel
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Room
Duetten, K&K
Moderators