M. Forss

WSP

Author Of 3 Presentations

Skatter och avgifter inom transportområdet - några resultat från ett regeringsuppdrag Transportpolitik och ekonomi

Skatter, avgifter och subventioners påverkan på måluppfyllelse för godstransporter

Room
Jupiter, Frimis
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Topic
Transportpolitik och ekonomi
Nytta och utmaningar med elvägar Miljöanpassade transporter/framtidens fordon och drivmedel

Samhällsekonomiska effekter av elvägar

Speakers
Room
Crusellhallen, K&K
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Miljöanpassade transporter/framtidens fordon och drivmedel
Elbussar - erfarenheter och planer Miljöanpassade transporter/framtidens fordon och drivmedel

Elbussar i Linköping?

Speakers
Room
Operetten, K&K
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Topic
Miljöanpassade transporter/framtidens fordon och drivmedel

Presenter Of 1 Presentation

Elbussar - erfarenheter och planer Miljöanpassade transporter/framtidens fordon och drivmedel

Elbussar i Linköping?

Speakers
Room
Operetten, K&K
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Topic
Miljöanpassade transporter/framtidens fordon och drivmedel