E. Solinen

Trafikverket

Author Of 1 Presentation

Järnvägens förseningar – modeller och statistik Kollektivtrafik inkl. järnväg

Utveckling av makrosimuleringsmodell – jämförande studie i Sverige

Speakers
Room
Tellus, Frimis
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg

Moderator Of 1 Session

Vintergatan 1, Frimis Kollektivtrafik inkl. järnväg
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Room
Vintergatan 1, Frimis
Moderators