B. Kordnejad

KTH Kungliga Tekniska Högskolan

Author Of 1 Presentation

Regionala lösningar som möjliggör hållbara godstransporter Gods och logistik

Fossilfri citylogistik med järnväg som bas

Speakers
Room
Nya Galleriet, Museet
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Topic
Gods och logistik

Moderator Of 1 Session

Tellus, Frimis Kollektivtrafik inkl. järnväg
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Room
Tellus, Frimis
Moderators