I. Johansson

KTH

Author Of 1 Presentation

Järnvägens kapacitet Kollektivtrafik inkl. järnväg

Bortom UIC 406 – nätverkseffekter i kapacitetsanalys av järnvägsnätet

Speakers
Session Name
Room
Vintergatan 1, Frimis
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg

Presenter Of 1 Presentation

Järnvägens kapacitet Kollektivtrafik inkl. järnväg

Bortom UIC 406 – nätverkseffekter i kapacitetsanalys av järnvägsnätet

Speakers
Session Name
Room
Vintergatan 1, Frimis
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg