K. Odolinski

VTI

Author Of 1 Presentation

Internalisering 2 Transportpolitik och ekonomi

Marginalkostnader för reinvesteringar i järnvägsanläggningar

Speakers
Session Name
Room
Pelarsalen, Frimis
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Transportpolitik och ekonomi

Presenter Of 1 Presentation

Internalisering 2 Transportpolitik och ekonomi

Marginalkostnader för reinvesteringar i järnvägsanläggningar

Speakers
Session Name
Room
Pelarsalen, Frimis
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Transportpolitik och ekonomi