K. Wiklund

Edeva AB

Author Of 1 Presentation

Den hållbara och trafiksäkra staden för oskyddade trafikanter Trafiksäkerhet

Aktiva farthinder - vad har i lärt oss hittills och hur skiljer sig resultaten mellan platser?

Speakers
Authors
Room
Verdefoajén, K&K
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Trafiksäkerhet

Presenter Of 1 Presentation

Den hållbara och trafiksäkra staden för oskyddade trafikanter Trafiksäkerhet

Aktiva farthinder - vad har i lärt oss hittills och hur skiljer sig resultaten mellan platser?

Speakers
Authors
Room
Verdefoajén, K&K
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Trafiksäkerhet