I. Alhassan

University of Leeds

Author Of 1 Presentation

Hur skapar vi en attraktiv kollektivtrafik och får fler att resa? Kollektivtrafik inkl. järnväg

Revisiting public transport service delivery: Exploring commuters’ attitudes towards fare collection and verification systems

Speakers
Room
Studion, K&K
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg

Presenter Of 1 Presentation

Hur skapar vi en attraktiv kollektivtrafik och får fler att resa? Kollektivtrafik inkl. järnväg

Revisiting public transport service delivery: Exploring commuters’ attitudes towards fare collection and verification systems

Speakers
Room
Studion, K&K
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg