M. Håkansson

ÅF

Author Of 2 Presentations

Samverkan för funktionella regioner Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Hållbart samskapande – en metod för hållbara transportsystem

Speakers
Room
Wallenbergssalen, Museet
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer
Klimatomställningen - scenarier, strategier och styrmedel Miljöanpassade transporter/framtidens fordon och drivmedel

Att stegvis övergå till en fossilfri och säker personbilsflotta - kravnivåer och förändringstakt

Speakers
Room
Vintergatan 2-3, Frimis
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Topic
Miljöanpassade transporter/framtidens fordon och drivmedel

Presenter Of 1 Presentation

Samverkan för funktionella regioner Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Hållbart samskapande – en metod för hållbara transportsystem

Speakers
Room
Wallenbergssalen, Museet
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer