A. Andersson

Statens väg och transportforskningsinstitut (VTI)

Author Of 2 Presentations

Modellering av uppkopplade och självkörande fordon Trafikteknik, planering och styrning

Testing cooperative ITS with cooperative simulators

Speakers
Room
Musikalen, K&K
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Topic
Trafikteknik, planering och styrning
Mikroplast och partiklar från väg och järnväg Kollektivtrafik inkl. järnväg

Med sikte på simulering av järnvägens partikelemissioner

Speakers
Room
Pelarsalen, Frimis
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg

Presenter Of 1 Presentation

Modellering av uppkopplade och självkörande fordon Trafikteknik, planering och styrning

Testing cooperative ITS with cooperative simulators

Speakers
Room
Musikalen, K&K
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Topic
Trafikteknik, planering och styrning