T. Vernersson

Chalmers Tekniska Universitet, CHARMEC / Institutionen för Mekanik och Maritima vetenskaper

Author Of 1 Presentation

Mikroplast och partiklar från väg och järnväg Kollektivtrafik inkl. järnväg

Med sikte på simulering av järnvägens partikelemissioner

Speakers
Room
Pelarsalen, Frimis
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg