M. Towliat

Malmö Stad

Author Of 1 Presentation

Framkomlighet buss: lösningar och åtgärder Kollektivtrafik inkl. järnväg

Utvärdering MalmöExpressen - lärdomar inför nya Expresser

Speakers
Room
Studion, K&K
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg